Archive

IGNACY KORWIN MILEWSKI  Ignacy Korwin Milewski był kosmopolitą, a jego pasja kolekcjonerska nie miała nic wspólnego z patriotyzmem. Była jedynie przejawem miłości do sztuki. „Życząc sobie mieć zbiór mniej więcej kompletny i stanowiący całość oryginalną… nabywam obrazy artystów-rodaków, obecnie żyjących,

Katowice otrzymały prawa miejskie dopiero w drugiej połowie XIX wieku, jednak zanim to nastąpiło, dawno już miały miejski charakter i rozwijały się jako ośrodek przemysłowy. Po zakończeniu  I wojny światowej odrodzone państwa polskie i czechosłowackie rościły pretensje do terenów Górnego

ART. PARK SKIERNIEWICE, to organizowana tradycyjnie w lutym każdego roku wystawa prezentująca twórczość artystów skierniewickich. Tegoroczna ósma edycja tej wystawy jest szczególna, albowiem przypada w roku obchodów 559.Rocznicy Nadania Praw Miejskich Skierniewicom oraz 40-lecia BWA w Skierniewicach ! Serdecznie zapraszamy!

Kolekcjonerstwo Edwarda Rastawieckiego było przejawem patriotyzmu. W jednym z listów napisał: „Jest moim stałym zamiarem założyć w Warszawie Muzeum imienia mojego, złożone ze wszystkich moich zbiorów, to jest obrazów, rycin, monet, medali, starożytności i biblioteki z rękopisami (…). Jedyną trudnością

Międzywojenna Warszawa określana jest często jako „Paryż północy”. Na ten obraz składają się luksusowe kamienice i wille, reprezentacyjne gmachy użyteczności publicznej i kawiarnie odwiedzane przez elity. Była jednak też druga strona medalu – bieda, ogromny głód mieszkaniowy i schroniska dla