Archive

Ciało w sztuce

W historii sztuki granice eksponowania nagości zmieniały się w czasie. Zmiany te zależne są od obyczajowości, religii, czy… przemian gospodarczych. Malarstwo figuratywne podlegało również wielu modom. W filozofii i malarstwie pozycja ludzkiego ciała zmienia się, wędrując z centrum uwagi na

Cykl „Architektura w obrazach” to wykłady o związkach dwóch pozornie całkiem odległych od siebie dziedzin. Rozpoczniemy od końca XVIII wieku, kiedy to artyści tworzący w stylu klasycystycznym nawiązywali do antyku, uważając sztukę starożytnych Greków i Rzymian za idealną i wzorcową.

Bauhaus to szkoła artystyczno-rzemieślnicza, która powstała w Weimarze w 1919 roku. Uznawana jest za jeden z najważniejszych eksperymentów XX wieku w dziedzinie nauki projektowania. Ukształtowane tam metody nauczania, przekonania i ideologie wyprzedzały swój czas i jeszcze długo pozostawały aktualne. Powstanie szkoły

Stan ATAVA to pseudonim artystyczny Stanisława Nazalewicza, dr. inż. geodezji satelitarnej (GPS), absolwenta Politechniki Warszawskiej, ale również członka Związku Polskich Artystów Fotografików i grupy „Stodoła 60”. Stanisław Nazalewicz urodził się w 1944 roku we Lwowie. W latach 60. był wielokrotnym mistrzem

Feliks Jasieński, potomek szacownej, ziemiańskiej rodziny, zawdzięczał  swój egzotyczny przydomek miłości do sztuki japońskiej. Jego kolekcja była jednak o wiele bogatsza. Obejmowała grafikę, ceramikę, tkaniny. Osobiste kontakty z artystami zaowocowały wspaniałym zbiorem polskiej sztuki współczesnej. Dzięki zapisowi Jasieńskiego, całość kolekcji stała się

Michał Gwalbert Pawlikowski przywrócił świetność rodowej Medyce. W dwudziestoleciu międzywojennym wzniósł tu nowy dwór według własnego projektu. Stał on się miejscem ekspozycji gromadzonej przez pokolenia kolekcji dzieł sztuki. We wnętrzach nie brakowało współczesnych obrazów, gdyż żona gospodarza, Lela Pawlikowska, była utalentowaną