Historia sztuki: Bauhaus
16 marca 2016 Share

Historia sztuki: Bauhaus

Bauhaus to szkoła artystyczno-rzemieślnicza, która powstała w Weimarze w 1919 roku. Uznawana jest za jeden z najważniejszych eksperymentów XX wieku w dziedzinie nauki projektowania. Ukształtowane tam metody nauczania, przekonania i ideologie wyprzedzały swój czas i jeszcze długo pozostawały aktualne. Powstanie szkoły było uwieńczeniem procesów reformatorskich przełomy XIX i XX wieku, mających na celu pogodzenie wartości artystycznych z produkcją przemysłową.

Szkoła istniała tylko 14 lat i wykształciła zaledwie 500 absolwentów, ale zdążyła stać się legendą i do dziś pozostaje symbolem nowoczesnego podejścia do architektury i wzornictwa. Celem było wykształcenie nowego pokolenia projektantów i architektów, którzy spełniliby, a nawet wyprzedzili wymagania XX wieku, wykorzystując jego zdobycze naukowe, techniczne, intelektualne i estetyczne.

W ciągu 14 lat istnienia Bauhaus wielokrotnie zmieniał swój charakter, ustalenie obowiązującego programu nauczania było procesem długim i trudnym. Nauczano między innymi takich dziedzin jak architektura, stolarka, tkactwo, metalurgia, fotografia, witraż czy scenografia. Ze szkołą związanych było wielu wybitnych artystów, przede wszystkim założyciel i pierwszy dyrektor szkoły architekt Walter Gropius, kolejni dyrektorzy, też architekci: Hannes Meyer i Ludwig Mies van der Rohe, oraz malarze Paul Klee i Wassily Kandinsky.

Na wykład, który wygłosi  Małgorzata MARSZAŁŁ  zapraszamy na godz. 16.30
Do Sali 104 |CKiS|, Skierniewice, ul. Reymonta 33

Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Serdecznie zapraszamy!

BWA

BWA