30 stycznia 2017 Share

Jolanta Latkowska-Romaniuk

jjromaniuk@interia.pl

Ukończyła studia na Wydziale Tkaniny w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w zakresie specjalizacji tkactwa, rozszerzając program studiów o konserwacje tkaniny i historię tkaniny, dyplom w 1970 roku. W latach 1994-2001 była pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP, w Katedrze Konserwacji Tkanin Zabytkowych. W latach 1972-74 i od 2001 roku kieruje Pracownią Konserwacji Tkanin w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim konserwacją tkanin zabytkowych. Brała udział w szeregu wystaw środowiskowych i poplenerowych. Zajmuje się malarstwem i fotografią. Jej prace znajdują się w kolekcjach w kraju oraz Niemczech, Holandii, Francji i USA.

bwa

bwa