30 stycznia 2017 Share

Włodzimierz Wasilewski

wojart@wojart.com

wlodzimierzwasilewski@wojart.com

Urodzony w Kutnie, ze Skierniewicami związany od 1960 roku, gdzie zdał maturę w L.O. im. B. Prusa. Studia rozpoczyna w 1975 roku, w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Po upływie roku przenosi się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie trafia do pracowni rzeźby prof. Stanisława Kulona. Specjalizację robi jednocześnie w dwóch pracowniach mistrzowskich: rzeźby u prof. Gustawa Zemły i rzeźby w architekturze urbanistyce u prof. Oskara Hansena. Dyplom uzyskał w 1981 roku wykonując projekt zespołu rzeźbiarskiego (Adam i Ewa) przeznaczonego do parku otaczającego Osadę Pałacową w Skierniewicach wraz z pracą magisterską poświęconą historycznej i teoretycznej podbudowie tego projektu. Trzecią część pracy stanowiły impresje erotyczne do tematu Adam i Ewa, wykonane w terakocie i ich poetycka interpretacja (cykl wierszy).
W Skierniewicach znajduje się kilka prac wykonanych przez W. Wasilewskiego: popiersie prof. Kotowskiego (w sieni Instytutu Ogrodnictwa), które wykonał będąc studentem III roku ASP; płaskorzeźba Nike wykonana wspólnie z Pawłem Łęskim na Zjazd Absolwentów LO B. Prusa w 1980 r. (hol na I piętrze LO); popiersie Edmunda Jaworskiego (kompleks sportowy na Osiedlu Widok); popiersie prof. Szczepana Pieniążka (ul. Pomologiczna, przed siedzibą Instytutu Sadownictwa); Pomnik Niepodległości ( przed Kościołem Garnizonowym na Placu Jana Pawła II). Wykonał również projekt statuetki „Róża Łowicka” wręczanej za osiągnięcia w dziedzinie kultury na rzecz Ziemi Łowickiej. Przez wiele lat rzeźba była na drugim planie działalności W. Wasilewskiego, obecnie zaczyna przesuwać się na plan pierwszy, realizuje wiele projektów dla przyjaciół i osób prywatnych, nie zaprzestał pisania wierszy, ale niestety tej twórczości nie upublicznia.

bwa

bwa