Archive

W swoim widoku ulicy Miodowej w Warszawie, namalowanym w 1777 r.,  Canaletto przedstawił ulicznego handlarza rycinami. Korzystając z dobrej pogody sprzedawca rozwiesił swój towar na ceglanym murze. Na tak zaimprowizowanej wystawie potencjalni klienci mogli dokonywać wyboru. Nieco ponad sto lat później w Warszawie