DZIAŁANIA  RZEŹBY  OBIEKTY
3 marca 2017 Share

DZIAŁANIA RZEŹBY OBIEKTY

Zapraszamy na wernisaż wystawy 3 marca o godz. 18.00.

„Działania, Rzeźby, Obiekty” jest pierwszą – historyczną, pozauczelnianą prezentacją twórczości pedagogów Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w pełnym jego gronie oraz projekcją programu edukacyjnego dla studentów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Rzeźba. Ideą wystawy jest przegląd działalności Wydziału po pierwszych 3 seme­strach w nowej organizacyjnej strukturze. Jest to pierwsze spotkanie pedagogów – artystów tworzących kadrę Wydziału, które uczytelni trafność personalnych wyborów oraz sformułowanych dla poszczegól­nych pracowni i przedmiotów programów nauczania. Ta nowa dla nas sytuacja powinna umożliwić nam przewartościowanie dotychczasowych doświadczeń i świadomie tworzyć współczesną wizję Wydziału w perspektywie wirtualno-realnej rzeczywistości w globalnym świecie nauki i sztuki.

Wystawa jest odpowiedzią w niepowtarzalnym momencie „młodości” naszego Wydziału, która wyraża „kim jesteśmy?” na początku drogi i jakimi jesteśmy „spadkobiercami” wartości, które przez dziesięciolecia ewoluowały w naszej łódzkiej Uczelni.

Jaki będzie Wydział i jacy będą absolwenci, czy przetrwa on w skompli­kowanej współczesnej rzeczywistości – może odpowiedzą odbiorcy naszej wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych w Skierniewicach ?.

dr Bogdan Wajberg
Autor idei i kurator wystawy

bwa

bwa