KOMPOZYCJA NA PŁASZCZYŹNIE, W PRZESTRZENI I W CZASIE. POSZERZANIE WIEDZY JAKO METODA ROZWIJANIA  MOŻLIWOŚCI TWÓRCZYCH.
19 kwietnia 2017 Share

KOMPOZYCJA NA PŁASZCZYŹNIE, W PRZESTRZENI I W CZASIE. POSZERZANIE WIEDZY JAKO METODA ROZWIJANIA MOŻLIWOŚCI TWÓRCZYCH.

Sztuka to aktywność ludzka rozpostarta gdzieś pomiędzy rozumem i intuicją. Artyści szczególnie silnie odczuwają obecność tajemnicy i znikomość jej poznania w porównaniu z ogromem niewiadomego. Kiedy podejmują oni wysiłek poszerzenia granic tego co racjonalne i świadome wtedy zarazem silniej podlegają oddziaływaniu nieświadomości. W ten sposób uruchamia się ich artystyczna wyobraźnia. Na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi wciąż jeszcze dba się o taki właśnie, całościowy i pozytywny stosunek do sztuki. Tutaj studia z zakresu kompozycji są obowiązkowe i mają charakter uniwersalny.
Podczas wykładu opowiem o mojej metodzie pracy ze studentami w pracowni kompozycji  i zaprezentuję jej wyniki.
dr hab. Danuta Wieczorek, prof. ASP

Na wykład, który wygłosi Danuta WIECZOREK zapraszamy na godz. 16.30
Skierniewice, ul. Reymonta 33 | sala Strakacza |CKiS| poziom -1
Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy !

bwa

bwa