KOLOR. DOZNANIE I WIEDZA. PODSTAWOWE I INNE CECHY BARWY.
31 maja 2017 Share

KOLOR. DOZNANIE I WIEDZA. PODSTAWOWE I INNE CECHY BARWY.

Sztuka, a ściślej malarstwo wyprzedziło o tysiąclecia naukę w znajomości praw rządzących światem barw. Jednak to naukowcom zawdzięczamy próby wyjaśnienia i uporządkowania problemów związanych z kolorem i pewien zasób terminologii, którym operujemy przy omawianiu dzieł sztuki.
W wykładzie omówione będą różnice w traktowaniu zjawiska koloru przez naukowców i przez artystów. Zaprezentowane zostaną ćwiczenia dla studentów  rozwijające umiejętności kolorystyczne i wprowadzające podstawowe terminy z zakresu wiedzy o barwie.
dr hab. Danuta Wieczorek, prof. ASP

 

Na wykład, który wygłosi Danuta WIECZOREK zapraszamy na godz. 16.30
Skierniewice, ul. Reymonta 33 | sala Strakacza |CKiS| poziom -1
Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy !

bwa

bwa