ZBIORY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY
6 września 2017 Share

ZBIORY MUZEUM DIECEZJALNEGO W ŁOMŻY

Muzeum Diecezjalne w Łomży, otwarte dla publiczności w 2012 r., należy do najmłodszych placówek gromadzących sztukę sakralną w Polsce.
Jest też jedyną instytucją w regionie posiadającą kolekcję sztuki dawnej o charakterze świeckim. W momencie pozyskania nowej siedziby, spełniającej standardy współczesnego muzealnictwa, Muzeum Diecezjalne w Łomży rozpoczęło długofalowy projekt naukowo-konserwatorski, którego celem jest przywrócenie świetności zabytkom ruchomym, właściwe ich opracowanie
merytoryczne, zaistnienie kolekcji w obiegu naukowym oraz w świadomości mieszkańców regionu i turystów.

Na wykład, który wygłosi Karolina Zalewska zapraszamy na godz. 16.30
Skierniewice, ul. Reymonta 33 | sala Strakacza |CKiS| poziom -1
Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy !

 

bwa

bwa