BIEDERMEIER. WYSTAWA W MNW 4.10.2017 – 7.01.2018
11 października 2017 Share

BIEDERMEIER. WYSTAWA W MNW 4.10.2017 – 7.01.2018

Biedermeier narodził się w krajach niemieckich po Kongresie Wiedeńskim i
trwał do Wiosny Ludów. Jako sztuka zamożnego mieszczaństwa zaspokajał
potrzebę komfortu, co znalazło wyraz w funkcjonalnych i szlachetnych w
swojej prostocie meblach oraz wzornictwie wnętrz mieszkalnych. Rozwojowi
kultury życia codziennego towarzyszył wzrost zapotrzebowania na
przedmioty rzemiosła artystycznego (szkło, srebro, porcelanę i
biżuterię), opartego na nowoczesnych formach. Nic dziwnego, że sztuka
biedermeieru spotkała się również z zainteresowaniem ziemiaństwa.

Na wykład, który wygłosi Karolina Zalewska zapraszamy na godz. 16.30
Skierniewice, ul. Reymonta 33 | sala Strakacza |CKiS| poziom -1
Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy !

 

bwa

bwa