BADANIA PROWENIENCYJNE
29 listopada 2017 Share

BADANIA PROWENIENCYJNE

Zapełnione naklejkami, pieczęciami i odręcznymi napisami odwrocie obrazu
to istna kopalnia wiedzy dla badacza proweniencji. Szczegółowe oględziny
zabytku pozwalają wówczas na odkrycie różnego rodzaju informacji
pomocnych w określeniu pochodzenia dzieła. W przypadku niektórych
obiektów mogą one być widoczne dopiero przy demontażu, rozranieniu
lub w trakcie badań konserwatorskich. Są to najczęściej sygnatury twórców,
oznaczenia warsztatów i firm produkujących materiały dla artystów,
inskrypcje fundacyjne i powstałe w czasie konserwacji, nalepki z domów
aukcyjnych i wystaw.

Na wykład, który wygłosi Karolina Zalewska zapraszamy na godz. 16.30
Skierniewice, ul. Reymonta 33 | sala Strakacza |CKiS| poziom -1
Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy !

bwa

bwa