KONSTRUKTYWIZM
21 lutego 2018 Share

KONSTRUKTYWIZM

Konstruktywizm to najbardziej radykalny kierunek sztuki nowoczesnej, pojawił się w Rosji po rewolucji październikowej a jego założenia teoretyczne dojrzewały i rozwijały się w latach 1917-1924. Konstruktywizm powiązany był  z takimi ideami jak kolektywizm, wspólna praca, szukanie uniwersalnych zasad a z tym była związana ekonomia, standaryzacja i uniformizacja.

Kierunek ten wyróżniało stosowanie dyscypliny formalnej ograniczonej do prostych elementów geometrycznych: koła, trójkąta i linii prostej.   Z założenia wzajemne oddziaływania tych form wywołują wewnętrzne napięcie w kompozycji obrazu. Celem jest poszukiwanie nowej ekspresji estetycznej,  a metodą świadoma rezygnacja nie tylko z prezentowania widzialnej rzeczywistości, ale także odejście od skojarzeń ze światem przedmiotów. Konstruktywizm zawdzięcza nazwę zarówno podejściu do budowania obrazu – „konstruowania” z określonych elementów, jak i swoistemu zaangażowaniu w nowoczesność. Konstruktywiści uważali, że sztuka nie polega na dekorowaniu, lecz na znalezieniu funkcji przestrzeni i przedmiotu adekwatnej do potrzeby.

Artyści tacy jak Władimir Tatlin, Aleksander Rodczenko, El Lissitzky, Lubow Popowa podejmowali poszukiwania związane z konstrukcją, kolorem  i linią, zastanawiali się też nad powiązaniami między różnymi dziedzinami sztuki. Zmierzali do formowania nowego społeczeństwa komunistycznego, gdzie artysta nie traktowałby nowej sztuki w kategoriach twórczości indywidualnej i oryginalnej ale uznawał ją za działalność służącą produkcji.

 

 

Na wykład, który wygłosi Małgorzata Marszałł zapraszamy na godz. 16.30

Skierniewice, ul. Reymonta 33 | sala Strakacza |CKiS| poziom -1.

Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy !

bwa

bwa