Archive

Pablo Picasso jest fenomenem artystycznym w sztuce XX wieku z racji bogactwa i różnorodności swojego dorobku. Jako kubista jest jednym z najbardziej radykalnych artystów awangardy europejskiej. Z drugiej strony cała jego twórczość jest inspirowana dziełami dawnych mistrzów. Na wykładzie poznamy

Styl secesji początkowo nie był dobrze w Polsce przyjmowany, Karol Irzykowski pisał wręcz: „kto budował w stylu secesji, musiał być przez to samo socjalistą, anarchistą, ateistą, apostatą”. Główni klienci architektów, czyli burżuazja i bogaci fabrykanci preferowali budynki w stylu eklektycznym,

ŚWIAT JEST TEATREM

„Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy” – te słowa Williama Shakespeare’a wzięli sobie do serca także malarze i rzeźbiarze, których od zawsze fascynował świat teatru. Artyści przenosili na płótna pełne ludzkich namiętności sceny, znane z kart dramatów i

MISIA SERT

  Miłość do sztuki miała zapisaną w genach. Ojciec – Cyprian Godebski, należał do najsłynniejszych polskich rzeźbiarzy 2. poł. XIX i pocz. XX w. Dziadek ze strony matki – Adrien-François Servais – nosił miano Paganiniego wiolonczeli. Choć doskonale grała na fortepianie, najważniejszą z