Archive

MUZEALNE ZADUSZKI

Cmentarz w kulturze polskiej wykraczał swoimi konotacjami poza krąg rodzinnej pamięci o zmarłych. Był miejscem patriotycznych manifestacji, hołdu oddawanego bohaterom, a także omijającym cenzurę sposobem na mówienie o historii i walce o niepodległość. Sposób ukazywania cmentarza uległ zmianie wraz z

W czasie długiego panowania królowej Wiktorii Wielka Brytania przechodziła ogromne zmiany. Stała się mocarstwem nad którym”nigdy nie zachodziło słońce” Życie, nie tylko na dworze królewskim, płynęło zgodnie z rygorystycznymi zasadami. Jakimi zasadami kierowali się artyści, jaki obraz epoki odnajdziemy w

Radosne zioła

Przełom Rawki

Edward Okuń, to jeden z artystów okresu Młodej Polski. Kształcił się w znanych i cenionych przez polskich twórców europejskich  ośrodkach sztuki końca XIX w. Przez ponad dwadzieścia lat mieszkał i pracował w Rzymie. Brał jednak regularnie udział w wystawach krajowych.

Pożegnania – tak określa się grecką rzeźbę nagrobną okresu klasycznego (od V do  poł. IV w. p. n. e.). Na stelach nagrobnych przedstawione są postacie związane ze sobą rodzinnie, uczuciowo. Najczęściej osoba umierająca siedzi, a osoba, która ją żegna stoi. Mąż

Franciszek Goldberg Górski (1863-1937) należał do cenionych specjalistów w zakresie stomatologii i chirurgii szczękowej. W czasie I Wojny Światowej zgłosił się jako ochotnik do pracy w wojsku, gdzie nadal pracował jako lekarz. Oprócz medycyny, pasjonował się literaturą, muzyka i sztuką. Znaczna część zgromadzonej