Architektura byłej Jugosławii
29 maja 2019 Share

Architektura byłej Jugosławii

Jugosławia po II Wojnie Światowej znalazła się pomiędzy rywalizującymi ze sobą w zimnej wojnie blokami wschodnim i zachodnim. Państwo, które zostało przez komunistów skonstruowane jako formalnie federalne, faktycznie było pod rządami dyktatora Josipa Broz Tito, prowadzącego politykę niezależności od ZSRR. Jugosławia pozostawała więc państwem komunistycznym poza blokiem sowieckim.
Powstawała tam nowoczesna architektura budowana w celu zaspokojenia potrzeb samorządnego socjalizmu. W odpowiedzi na klimat społeczny i polityczny, architekci swobodnie reinterpretowali międzynarodowe kierunki architektoniczne, łącząc je z różnymi lokalnymi tradycjami budowlanymi. Jugosłowiańscy architekci stworzyli ogromną ilość dzieł, które można określić jako modernistyczne ze względu na ich społeczne, estetyczne i technologiczne aspiracje ale jednocześnie wzbogacono je o liczne nowe aspekty. W powojennej epoce socjalizmu powstawały w Jugosławii niezwykłe dzieła, które do dziś wywołują wciąż powracające międzynarodowe zainteresowanie.

Na wykład, który wygłosi Małgorzata MARSZAŁŁ, zapraszamy na godz. 16.30.
Skierniewice, ul. Reymonta 33 | sala Strakacza |CKiS| poziom -1
Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy.

bwa

bwa