OSIEDLA ROBOTNICZE I SPOŁECZNE W EUROPIE
11 grudnia 2019 Share

OSIEDLA ROBOTNICZE I SPOŁECZNE W EUROPIE

Wraz ze wzrastającą liczbą ludności w miastach coraz istotniejsza w XIX w stawała się kwestia budowy niedrogich i dostępnych mieszkań. Właściciele rozrastających się fabryk niekiedy postanawiali zmierzyć się z tym problemem i inwestowali w usytuowane tuż przy fabryce domy dla robotników. Szczególny wkład w rozwój tego typu zespołów mieli przemysłowcy z Wielkiej Brytanii i Niemiec.    

Założycielom pierwszych osiedli robotniczych przyświecała myśl o stworzeniu z robotników nowego, idealnego społeczeństwa poprzez poprawę ich warunków bytowych. W wielu wypadkach jednak decyzja o budowie osiedli robotniczych wynikała z pobudek czysto ekonomicznych: ceny wynajmu izb w okolicy wielkich zakładów przemysłowych szybko rosły, co groziło ich właścicielom kłopotami z zapewnieniem fabrykom odpowiedniej ilości siły roboczej.

Kryzys w budownictwie mieszkaniowym pogłębiła I Wojna Światowa. Po wojnie jeszcze więcej ludzi zaczęło szukać pracy w miastach i coraz więcej osób było zmuszonych do mieszkania w przeludnionych starych dzielnicach, w przedwojennych kamienicach czynszowych. Rozwój miejskiego budownictwa mieszkaniowego był sprawą w dużej mierze polityczną – w wielu krajach wspierały go partie socjaldemokratyczne.

Nowe budownictwo miało zapewnić poprawę warunków sanitarnych i było realizowane pod hasłem „światło i powietrze dla wszystkich”. Zaprzestano budowania obiektów z wewnętrznym podwórkiem na rzecz domów wznoszonych długimi rzędami, w otoczeniu zieleni, aby zapewnić każdemu jednakowy dostęp do słońca.

Na wykład, który wygłosi Małgorzata MARSZAŁŁ, zapraszamy na godz. 16.30.

Skierniewice, ul. Reymonta 33 | sala Strakacza |CKiS| poziom -1

Wykłady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy.

bwa

bwa