Posts From BWA

Katowice otrzymały prawa miejskie dopiero w drugiej połowie XIX wieku, jednak zanim to nastąpiło, dawno już miały miejski charakter i rozwijały się jako ośrodek przemysłowy. Po zakończeniu  I wojny światowej odrodzone państwa polskie i czechosłowackie rościły pretensje do terenów Górnego

ART. PARK SKIERNIEWICE, to organizowana tradycyjnie w lutym każdego roku wystawa prezentująca twórczość artystów skierniewickich. Tegoroczna ósma edycja tej wystawy jest szczególna, albowiem przypada w roku obchodów 559.Rocznicy Nadania Praw Miejskich Skierniewicom oraz 40-lecia BWA w Skierniewicach ! Serdecznie zapraszamy!

Międzywojenna Warszawa określana jest często jako „Paryż północy”. Na ten obraz składają się luksusowe kamienice i wille, reprezentacyjne gmachy użyteczności publicznej i kawiarnie odwiedzane przez elity. Była jednak też druga strona medalu – bieda, ogromny głód mieszkaniowy i schroniska dla

JOANNA PALJOCHA joanna@paljocha.art.pl Urodzona w 1977 roku w Łodzi. W latach 1997-2002 studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w 2002 roku w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Mariana Bartczaka,

16 grudnia 1939 r. z Niemcy wywieźli z Warszawy do Biblioteki Jagiellońskiej 69 skrzyń zawierających arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego, Łazienek i Wilanowa. Hitlerowskich „koneserów” nie interesowały dzieła polskich artystów. W licznych jednak zabytkach potrafili dostrzec „siłę niemieckiej kultury”. Ze

Jacek Zbudniewek

Urodziłem się w 1964r w Skierniewicach. Po kilkudziesięciu latach, w czasie których próbowano nauczyć mnie wielu rzeczy otrzymałem tytuł inżyniera elektronika na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy. Pracę w „Fabryce snów” – TVP S.A. (zwanej dalej

Włodzimierz Warulik

Urodził się 26.05.1953 r. w Wołuczy. Studia w warszawskiej ASP w latach 1976 – 1981. W 1981 dyplom z architektury wnętrz w pracowni prof. Wiesława Nowaka, malarstwo w pracowni prof. Jana Lisa.  Początkowo wykonuje projekty i realizacje wnętrz użyteczności publicznej

Prof. Rafał Strent

ur. 1 stycznia 1943 r. w Józefinie/Łucku na Wołyniu . W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki artystycznej w Pracowni prof.

Anna Pokora

Anna Pokora – ur. 26.07.1964 r. w Łodzi. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w czerwcu 2005 roku w Pracowni Tkaniny drukowanej prof. Krystyny Jaguczańskiej-Śliwińskiej, aneks w Pracowni Malarstwa prof. Tadeusza Śliwińskiego. Kontakt: e- mail: anna_pokora@wp.pl tel. (046)

Jerzy Piwowarski

ur. w Skierniewicach w 1959 r. Absolwent kierunku Wychowanie Plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Po zakończeniu studiów (1984 ) podjął pracę w Pracowni Fotografii Instytutu Plastyki macierzystej uczelni, gdzie pracuje do chwili obecnej. Zajmuje się głównie dydaktyką fotografii