Posts From bwa

gosia.sobiczewska@gmail.com Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Projektantka mody i obuwia. Była redaktor naczelną magazynu branżowego MODA FORUM, prowadziła autorskie wykłady z zakresy projektowania, stylizacji i przygotowania do zawodu projektanta, zasiada w Jury Kreatorów konkursu Cracow Fashion Awards. Jest założycielką

Marzena Rafińska

marzeny@o2.pl Urodzona w 1966 roku w Myślenicach. Z wykształcenia jest pedagogiem | WSP w Krakowie i logopedą | UW. Ukończyła muzealnictwo na UW. Studia podyplomowe – projektowanie graficzne na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom

Zbigniew Matysek

dzmatyskowie@gazeta.pl Z wykształcenia mgr ekonomii, obecnie artysta malarz – samouk. Jak twierdzi praktykował u najwybitniejszych mistrzów malarstwa (Rafaela Santi, Murillo, Lewitana, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Modiglianiego i innych) kopiując ich dzieła. Ulubiona technika malarska to suchy pastel, chociaż nie stroni od akwareli,

jjromaniuk@interia.pl Ukończyła studia na Wydziale Tkaniny w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w zakresie specjalizacji tkactwa, rozszerzając program studiów o konserwacje tkaniny i historię tkaniny, dyplom w 1970 roku. W latach 1994-2001 była pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Konserwacji

Bożena Kuzio-Bilska

e-mail; bozenakuzio@tlen.pl http:// bozenakuzio.pl Studia w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis w Poznaniu na Wydziale Malarstwa i Wydziale Scenografii. Dyplom w pracowni malarstwa na tkaninie prof. W. Sadleya w 2000 r. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku

Aleksandra Kozioł

olinek-83@tlen.pl http://olakoziol.blogspot.com/ Urodzona w 1983 roku w Skierniewicach. Studiowała na ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem | 2009 na Wydziale Grafiki i Malarstwa, specjalizacja malarstwo w Pracowni Malarstwa prof. P. Stachlewskiego, gdzie pracuje na stanowisku asystenta. Zajmuje

Olga Jagielińska

olga@babsk.pl Urodziła się w Skierniewicach w 1969 roku. Studia artystyczne rozpoczęła w 1990 roku w Akademie voor  Beeldende Kunsten w Enschede w Holandii. Od 1991 r. kontynuowała studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom w pracowni tkaniny unikatowej prof.

Marian Grochowski

liberatis@onet.eu Urodzony w 1951 roku w Skierniewicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, kierunek „Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”. Na początku lat osiemdziesiątych uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu artysty malarza nadane przez

Maciej Herian

studio_reklamy@post.pl Urodzony w 1962 roku w Pyskowicach. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1984-1989. Dyplom z rzeźby w pracowni docenta W. Żukowskiego. Zajmuje się grafiką użytkową oraz witrażownictwem. Pasjonuje go rejestrowanie wrażeń

Justyna Czerwińska

ruby.eyebrow@gmail.com Urodzona w 1978 roku w Skierniewicach. W 2000 roku ukończyła ARTYSTYCZNE STUDIO SZTUKI w Warszawie uzyskując tytuł kreatora przestrzeni. W latach 2000-2005 studiowała w Katedrze Sztuki na Politechnice Radomskiej. Dyplom otrzymała w 2005 roku w pracowni malarstwa pod kierunkiem