Artyści

Marian Grochowski

liberatis@onet.eu Urodzony w 1951 roku w Skierniewicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, kierunek „Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”. Na początku lat osiemdziesiątych uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu artysty malarza nadane przez

Maciej Herian

studio_reklamy@post.pl Urodzony w 1962 roku w Pyskowicach. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1984-1989. Dyplom z rzeźby w pracowni docenta W. Żukowskiego. Zajmuje się grafiką użytkową oraz witrażownictwem. Pasjonuje go rejestrowanie wrażeń

Justyna Czerwińska

ruby.eyebrow@gmail.com Urodzona w 1978 roku w Skierniewicach. W 2000 roku ukończyła ARTYSTYCZNE STUDIO SZTUKI w Warszawie uzyskując tytuł kreatora przestrzeni. W latach 2000-2005 studiowała w Katedrze Sztuki na Politechnice Radomskiej. Dyplom otrzymała w 2005 roku w pracowni malarstwa pod kierunkiem

Daniel Cybula

Ur. w 1978 r. w Skierniewicach.  Kończył miejscowe Liceum Ekonomiczne. W latach 1998-2003 studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysław Strzemińskiego w Łodzi. W 2004 r. uzyskał dyplom magistra sztuki w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Kępińskiego i w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych

Marlena Wojnicz

Marlena Wojnicz Marlena Wojnicz ur. 25.08.1978 r. w Skierniewicach. W 2010 roku uzyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, zrealizowany pod kierunkiem Prof. Andrzeja Mariana Bartczaka w pracowni Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej

Marek Sadowski

Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1975-81. Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowni doc. Wiesława Nowaka i w pracowni malarstwa prof. Rajmunda Ziemskiego i adi. Grzegorza Pabla. Zajmuje się architekturą wnętrz, malarstwem, w którym dominuje

Jacek Zbudniewek

Urodziłem się w 1964r w Skierniewicach. Po kilkudziesięciu latach, w czasie których próbowano nauczyć mnie wielu rzeczy otrzymałem tytuł inżyniera elektronika na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy. Pracę w „Fabryce snów” – TVP S.A. (zwanej dalej

Włodzimierz Warulik

Urodził się 26.05.1953 r. w Wołuczy. Studia w warszawskiej ASP w latach 1976 – 1981. W 1981 dyplom z architektury wnętrz w pracowni prof. Wiesława Nowaka, malarstwo w pracowni prof. Jana Lisa.  Początkowo wykonuje projekty i realizacje wnętrz użyteczności publicznej

Prof. Rafał Strent

ur. 1 stycznia 1943 r. w Józefinie/Łucku na Wołyniu . W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki artystycznej w Pracowni prof.

Anna Pokora

Anna Pokora – ur. 26.07.1964 r. w Łodzi. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w czerwcu 2005 roku w Pracowni Tkaniny drukowanej prof. Krystyny Jaguczańskiej-Śliwińskiej, aneks w Pracowni Malarstwa prof. Tadeusza Śliwińskiego. Kontakt: e- mail: anna_pokora@wp.pl tel. (046)