Edukacja

Raz jeszcze przyjrzymy się związkom muzyki i sztuk plastycznych, tym razem biorąc pod lupę czasy nam chronologicznie bliższe. Wiek XIX – jako epoka romantycznego dążenia do zespolenia sztuk – obfitował w dzieła łączące w sobie wartości właściwe różnym dyscyplinom artystycznym;

Wielu artystów marzyło o wspaniałej karierze w Paryżu. Dziewiętnastowieczna stolica sztuki przyciągała malarzy całego świata. Była szansą na kontakt z dawnym malarstwem, z odkryciami technologicznymi i najnowszymi trendami w sztuce. Józef Chełmoński spędził w Paryżu długie lata. Odniósł sukces. Dlaczego

Zastanówmy się, jak mogą brzmieć chóry gotyckich aniołów ze zwieńczenia XV-wiecznego poliptyku lub czego słucha drzemiąca na tle arkadyjskiego pejzażu renesansowa Wenus. Podczas najbliższego spotkania opowiem o kilku późnośredniowiecznych i nowożytnych punktach, w których dzieje sztuk plastycznych oraz muzyki wiążą

W kulturze japońskiej pismo, lub inaczej kaligrafia jest jedną z dziedzin sztuki. W dawnej sztuce europejskiej artyści również posługiwali się pismem aby uzupełnić swoje obrazy i uczynić ich przekaz czytelniejszym. W sztuce współczesnej również pismo niekiedy pojawia się w roli

Rzeka i płynące u jej brzegów życie: praca, zabawa, rytuał, to temat intrygujący, ale nieczęsto podejmowany w malarstwie. Mierzyli się z nim artyści pewni swojego warsztatu, poszukujący nowych wyzwań tak, jak Aleksander Gierymski. Jego obrazy: Święto Trąbek, Piaskarze, “dzieją się” nad  Wisłą.

Renzo Piano jest obecnie jednym z najsłynniejszych architektów na świecie. Urodził się w 1937 r w Genui, studiował na Politechnice w Mediolanie. Pochodził z rodziny o tradycjach budowlanych – jego ojciec wraz z braćmi prowadził firmę zajmującą się konstrukcjami budynków.

Wydawało się, że Jean Baptiste Simeon Chardin, zakończył już karierę malarza. Artysta tracił wzrok. Osiemnastowieczny Paryż powoli o nim zapominał. Jednak Chardin powrócił, zachwycił publiczność i krytyków pokazując autoportrety wykonane w technice pastelu. Co spowodowało, że następne pokolenia artystów przywołują

MEDYCYNA W SZTUCE

Problem zdrowia, radzenia sobie z chorobami to nie tylko kłopot życia codziennego, to także intrygujące zagadnienie w sztuce. O jakich problemach zdrowotnych i sposobie leczenia na przestrzeni wieków opowiadają obrazy? Jak wygląda nasza kondycja fizyczna i psychiczna w projektach współczesnych

Konstruktywizm to jedna z kluczowych i bodaj najciekawszych gałęzi przedwojennego abstrakcjonizmu; prędko jednak okazać się miało, że sztuka niefiguratywna nie musi być konstruowana w oparciu o ścisłe rygory geometrii, a uniwersum wyobraźni abstrakcjonistów często zawiera formy pokrewne miękkim, organicznym kształtom. Jak wiele

Wraz ze wzrastającą liczbą ludności w miastach coraz istotniejsza w XIX w stawała się kwestia budowy niedrogich i dostępnych mieszkań. Właściciele rozrastających się fabryk niekiedy postanawiali zmierzyć się z tym problemem i inwestowali w usytuowane tuż przy fabryce domy dla