Edukacja

KOJI KAMOJI

Prace Kojiego Kamojiego to suma ciszy i koncentracji, tradycji Wschodu i doświadczeń zachodnich, osobistych przeżyć i doświadczeń zbiorowych. Artysta za pomocą najprostszych środków wizualnych dotyka najbardziej filozoficznych pytań. Jego sztuka przepełniona jest obecnością, choć nic nie pojawia się w formie

Polskie szkło

Polska może poszczycić się długą historią szklarstwa, sięgającą przełomu X i XI wieku. W XVI-wiecznej Polsce funkcjonowało już około trzydziestu hut, jednak rozkwit produkcji zwierciadeł i zastawy stołowej nastąpił dopiero w XVII wieku. Niestety, część okresu zaborów była czasem zastoju.

Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie prezentuje sztukę na ziemiach polskich tuż przed odzyskaniem niepodległości – poprzez dzieła Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza i dziesiątków innych artystów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi. Ukazana została walka o niepodległość Polski, jej głowni

Polska porcelana

Początki wytwarzania porcelany na ziemiach polskich sięgają końca XVIII w, kiedy to powstały manufaktury w Korcu, Tomaszowie Lubelskim czy Baranówce. Jednak to w XX w powstały najbardziej rozpoznawalne i do dziś cenione wzory stworzone przez takich projektantów jak Bogdan Wendorf,

MUZEALNE ZADUSZKI

Cmentarz w kulturze polskiej wykraczał swoimi konotacjami poza krąg rodzinnej pamięci o zmarłych. Był miejscem patriotycznych manifestacji, hołdu oddawanego bohaterom, a także omijającym cenzurę sposobem na mówienie o historii i walce o niepodległość. Sposób ukazywania cmentarza uległ zmianie wraz z

W czasie długiego panowania królowej Wiktorii Wielka Brytania przechodziła ogromne zmiany. Stała się mocarstwem nad którym”nigdy nie zachodziło słońce” Życie, nie tylko na dworze królewskim, płynęło zgodnie z rygorystycznymi zasadami. Jakimi zasadami kierowali się artyści, jaki obraz epoki odnajdziemy w

Edward Okuń, to jeden z artystów okresu Młodej Polski. Kształcił się w znanych i cenionych przez polskich twórców europejskich  ośrodkach sztuki końca XIX w. Przez ponad dwadzieścia lat mieszkał i pracował w Rzymie. Brał jednak regularnie udział w wystawach krajowych.

Pożegnania – tak określa się grecką rzeźbę nagrobną okresu klasycznego (od V do  poł. IV w. p. n. e.). Na stelach nagrobnych przedstawione są postacie związane ze sobą rodzinnie, uczuciowo. Najczęściej osoba umierająca siedzi, a osoba, która ją żegna stoi. Mąż

Franciszek Goldberg Górski (1863-1937) należał do cenionych specjalistów w zakresie stomatologii i chirurgii szczękowej. W czasie I Wojny Światowej zgłosił się jako ochotnik do pracy w wojsku, gdzie nadal pracował jako lekarz. Oprócz medycyny, pasjonował się literaturą, muzyka i sztuką. Znaczna część zgromadzonej

Jan Popławski, specjalista chorób wewnętrznych i nerwowych, „zaraził się” pasją kolekcjonerską w Petersburgu, gdzie przez wiele lat prowadził praktykę lekarską. W kręgu jego zainteresowań znalazło się dawne malarstwo europejskie, w szczególności sztuka niderlandzka. Po śmierci Popławskiego w 1935 r. Muzeum Narodowe w Warszawie pozyskało