Edukacja

Biuro Wystaw Artystycznych w Skierniewicach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 12 – do 18 lat 13 maja na godz. 15.00 do Pracowni plastycznej CKiS – sala 11 (na parterze budynku przy ul. Reymonta 33) na warsztaty Struktura.

Pod koniec XIX wieku zaczął kształtować się model miasta jaki znamy współcześnie. Czas ten dla szybko rozwijającej i bogacącej się Europy nazywany jest belle epoque. Bogactwo jednak nie dzieliło się równo między wszystkich, a podziały społeczne były głębokie i wyraźnie widoczne.

KONRAD KRZYŻANOWSKI

Studia w petersburskiej akademii zakończyły się dla Konrada Krzyżanowskiego relegowaniem z uczelni. Był to efekt konfliktu młodego artysty z rektorem. W przyszłości Krzyżanowski okazał się świetnym pedagogiem, zarówno w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych jak i w prywatnej szkole malarstwa. Swobodny w sposobie bycia, nowatorski

Sandro Botticelli (1445 – 1510), jeden z najważniejszych włoskich  malarzy renesansowych. W 2015 roku odbyła się w Berlinie w Gemäldegalerie wystawa pokazująca wpływ Botticellego na sztukę. Botticelli inspirował i wciąż inspiruje, jego obrazy były naśladowane, kopiowane, a nawet często wykorzystywane w kulturze europejskiej, w mass mediach,

(Podróż na wyspę Rugię z malarzem Carlem Gustavem Carusem)  Caspar David Friedrich (1774 – 1840) niemiecki malarz okresu romantyzmu urodził się w Greifswaldzie, na północy Niemiec, niedaleko od  wyspy Rugii. Jego dzieciństwo naznaczone zostało silną traumą, która zaważyła na jego życiu

ROMANTYZM   Dominująca w drugiej połowie XVIII wieku fascynacja sztuką antyczną przerodziła się pod koniec wieku w zainteresowanie historią w ogóle. Zaczęto odkrywać kolejne epoki, między innymi średniowiecze. Sięgano też po inspiracje do kultury ludowej i sztuki orientalnej. Reakcją na

W 2016 roku przypada 500-lecie śmierci jednego z najbardziej fascynujących i tajemniczych artystów przełomu średniowiecza i renesansu. Z tej okazji w rodzinnym mieście Hieronima Boscha zorganizowano wystawę, na którą sprowadzono większość jego obrazów oraz prawie wszystkie rysunki. Wystawę poprzedzał kilkuletni

Ciało w sztuce

W historii sztuki granice eksponowania nagości zmieniały się w czasie. Zmiany te zależne są od obyczajowości, religii, czy… przemian gospodarczych. Malarstwo figuratywne podlegało również wielu modom. W filozofii i malarstwie pozycja ludzkiego ciała zmienia się, wędrując z centrum uwagi na

Cykl „Architektura w obrazach” to wykłady o związkach dwóch pozornie całkiem odległych od siebie dziedzin. Rozpoczniemy od końca XVIII wieku, kiedy to artyści tworzący w stylu klasycystycznym nawiązywali do antyku, uważając sztukę starożytnych Greków i Rzymian za idealną i wzorcową.

Bauhaus to szkoła artystyczno-rzemieślnicza, która powstała w Weimarze w 1919 roku. Uznawana jest za jeden z najważniejszych eksperymentów XX wieku w dziedzinie nauki projektowania. Ukształtowane tam metody nauczania, przekonania i ideologie wyprzedzały swój czas i jeszcze długo pozostawały aktualne. Powstanie szkoły