Wykłady 2016

Pod koniec XIX wieku w polskiej sztuce pojawiła się potrzeba wypracowania stylu narodowego. Pomysł ten wywodzi się z rozumienia stylu jako nośnika różnych idei. Stylem narodowym miał być taki styl, który świadomie został użyty jako nośnik idei narodowościowych. Idee te

Pod koniec XIX wieku zaczął kształtować się model miasta jaki znamy współcześnie. Czas ten dla szybko rozwijającej i bogacącej się Europy nazywany jest belle epoque. Bogactwo jednak nie dzieliło się równo między wszystkich, a podziały społeczne były głębokie i wyraźnie widoczne.

KONRAD KRZYŻANOWSKI

Studia w petersburskiej akademii zakończyły się dla Konrada Krzyżanowskiego relegowaniem z uczelni. Był to efekt konfliktu młodego artysty z rektorem. W przyszłości Krzyżanowski okazał się świetnym pedagogiem, zarówno w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych jak i w prywatnej szkole malarstwa. Swobodny w sposobie bycia, nowatorski

Sandro Botticelli (1445 – 1510), jeden z najważniejszych włoskich  malarzy renesansowych. W 2015 roku odbyła się w Berlinie w Gemäldegalerie wystawa pokazująca wpływ Botticellego na sztukę. Botticelli inspirował i wciąż inspiruje, jego obrazy były naśladowane, kopiowane, a nawet często wykorzystywane w kulturze europejskiej, w mass mediach,

(Podróż na wyspę Rugię z malarzem Carlem Gustavem Carusem)  Caspar David Friedrich (1774 – 1840) niemiecki malarz okresu romantyzmu urodził się w Greifswaldzie, na północy Niemiec, niedaleko od  wyspy Rugii. Jego dzieciństwo naznaczone zostało silną traumą, która zaważyła na jego życiu

ROMANTYZM   Dominująca w drugiej połowie XVIII wieku fascynacja sztuką antyczną przerodziła się pod koniec wieku w zainteresowanie historią w ogóle. Zaczęto odkrywać kolejne epoki, między innymi średniowiecze. Sięgano też po inspiracje do kultury ludowej i sztuki orientalnej. Reakcją na

W 2016 roku przypada 500-lecie śmierci jednego z najbardziej fascynujących i tajemniczych artystów przełomu średniowiecza i renesansu. Z tej okazji w rodzinnym mieście Hieronima Boscha zorganizowano wystawę, na którą sprowadzono większość jego obrazów oraz prawie wszystkie rysunki. Wystawę poprzedzał kilkuletni

Ciało w sztuce

W historii sztuki granice eksponowania nagości zmieniały się w czasie. Zmiany te zależne są od obyczajowości, religii, czy… przemian gospodarczych. Malarstwo figuratywne podlegało również wielu modom. W filozofii i malarstwie pozycja ludzkiego ciała zmienia się, wędrując z centrum uwagi na

Cykl „Architektura w obrazach” to wykłady o związkach dwóch pozornie całkiem odległych od siebie dziedzin. Rozpoczniemy od końca XVIII wieku, kiedy to artyści tworzący w stylu klasycystycznym nawiązywali do antyku, uważając sztukę starożytnych Greków i Rzymian za idealną i wzorcową.

Bauhaus to szkoła artystyczno-rzemieślnicza, która powstała w Weimarze w 1919 roku. Uznawana jest za jeden z najważniejszych eksperymentów XX wieku w dziedzinie nauki projektowania. Ukształtowane tam metody nauczania, przekonania i ideologie wyprzedzały swój czas i jeszcze długo pozostawały aktualne. Powstanie szkoły