Wykłady 2017

Ukiyo-e, czyli „obrazy przepływającego świata” to rodzaj japońskiego drzeworytu, który powstawał w okresie Edo, trwajacym od początku XVII do połowy XIX wieku. Ukiyo-e były plastycznym środkiem wyrazu społeczności mieszkańców największych miast japońskich, takich jak Edo (dzisiejsze Tokio) czy Kioto. Technika

II półrocze 2017   L.p. Data Tytuł      Wykładowca 24 06.09.2017 Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Karolina Zalewska 25 13.09.2017 Bałtyk malowany – polscy malarze maryniści Małgorzata Marszałł 26 20.09.2017 Organiczność i przyroda w sztuce XX wieku (nawiązanie do wystawy:

Wystawa „Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy” przypomina ważnego twórcę międzynarodowej awangardy. Enrico Prampolini jest przedstawicielem futuryzmu. Futuryzm to jeden z awangardowych kierunków w sztuce pierwszej połowy XX wieku. Prampolini był malarzem, rzeźbiarzem, tworzył reklamy, plakaty, fotomontaże. Zajmował

Bardzo ciekawa wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi stawia pytania: Co to znaczy superorganizm? Jakie znaczenie ma przyroda w sztuce XX wieku? Co to znaczy organiczność w sztuce? Można to zrozumieć, że organizmy żywe stają się bohaterami w sztuce. Ale można

W malarstwie polskim marynistyka nie jest gatunkiem o długiej tradycji. Polscy malarze zaczęli interesować się morzem dopiero w XIX wieku, za sprawą wzrostu popularności malarstwa pejzażowego. Większość ówczesnych artystów bywała nad morzem we Francji a niezwykle popularnym miejscem na plenery

Muzeum Diecezjalne w Łomży, otwarte dla publiczności w 2012 r., należy do najmłodszych placówek gromadzących sztukę sakralną w Polsce. Jest też jedyną instytucją w regionie posiadającą kolekcję sztuki dawnej o charakterze świeckim. W momencie pozyskania nowej siedziby, spełniającej standardy współczesnego muzealnictwa, Muzeum Diecezjalne w

„W warsztacie niderlandzkiego mistrza” to pierwsza tak szeroka prezentacja holenderskich i flamandzkich rysunków z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Będzie można na niej zobaczyć dzieła powstałe na przestrzeni trzystu lat – najstarsze pochodzi z przełomu XV i XVI wieku, najmłodsze – z początku

Sztuka ekologicznie zaangażowana jest silnie obecnym nurtem w sztuce współczesnej, szczególnie od  początku XXI wieku. Wynika to z szerokiego zainteresowania ekologią i problemami środowiskowymi i jest wyrazem nowego poszukiwania nie tylko na poziomie jednostkowym, ale przede wszystkim, wynika z poczucia

Sztuka, a ściślej malarstwo wyprzedziło o tysiąclecia naukę w znajomości praw rządzących światem barw. Jednak to naukowcom zawdzięczamy próby wyjaśnienia i uporządkowania problemów związanych z kolorem i pewien zasób terminologii, którym operujemy przy omawianiu dzieł sztuki. W wykładzie omówione będą

Katarzyna Kozyra urodzona w 1963 roku w Warszawie polska artystka, autorka instalacji i filmów wideo oraz performansu. Reprezentantka nurtu sztuki krytycznej. W latach 1988 – 1993 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego,