Wykłady 2018

Przerwa wakacyjna

    Na kolejny wykład zapraszamy po przerwie wakacyjnej.  

Począwszy od czasów renesansu słynące cudami obrazy i figury otaczane były wotami. Składano je wraz z prośbą o wstawiennictwo lub jako podziękowanie za doznaną łaskę. Wota mogły mieć formę obrazów, metalowych plakiet lub woskowych rzeźb. Zachowane zabytki, sytuowane na pograniczu sztuki wysokiej i kultury

OGRODY NOWOŻYTNE

Dążenie do wiernego odtwarzania natury było jedną z najważniejszych idei sztuki epoki renesansu. Udoskonalano też sztukę zakładania ogrodów. Renesansowe założenia ogrodowe charakteryzowały się osiowością i geometryzacją przestrzeni. Stosowano reguły matematyczne i perspektywę linearną – natura ogrodów współistniała ze sztuką. Podstawowymi

GOTYCKIE MADONNY

Piękne Madonny to rzeźbiarskie przedstawienia Marii z Dzieciątkiem powstałe na przełomie XIV i XV w. Należą one do dzieł reprezentujących gotyk międzynarodowy. Omawiane figury cechuje idealizacja twarzy Marii, esowate wygięcie sylwetki i dekoracyjne, kaskadowe fałdy szat. W relacji matki i syna podkreślona jest czułość.

Sport w sztuce

Sport pojawił się w sztuce już w starożytności. Olimpijscy zawodnicy prężyli swoje muskuły na antycznych wazach i mozaikach. W czasach nowożytnych w poszczególnych częściach Europy modne były inne „dyscypliny”. Holendrzy chętnie spędzali wolny czas na ślizgawkach, grając w ijskolfa – protoplastę współczesnego hokeja. Polacy

Średniowieczne postrzeganie świata roślin i zwierząt może być dla nas zaskakujące. Wierzono w ich niezwykłą moc, przypisywano im znaczenie symboliczne. Średniowieczne ogrody też mogłyby stanowić dla nas spore zaskoczenie – wiele roślin wyglądało inaczej niż dziś. Ogrody w średniowieczu rzadko

Ukryj mnie

Szafy, szafki, skrzynie, sekretery i przenośne sekretarzyki pozwalały przechowywać, zabezpieczać i przewozić wszystko to, co człowiek miał najcenniejszego: bogate szaty, naczynia liturgiczne, klejnoty i opatrzone pieczęciami dokumenty. Najpokaźniejszych rozmiarów meble, zamykane na wymyślne zamki, pełniły funkcje sejfów w komnatach zamkowych i skarbcach kościelnych. W pałacowych

Od czasów starożytnych kształtowano za pomocą budynków przestrzeń publiczną i wykorzystywano ją do celów propagandowych. Rzymscy cesarze, królowie średniowieczni i nowożytni, papieże i biskupi a współcześnie również prezydenci wzmacniają i podkreślają swoją władzę za pomocą architektury. Wygląd miast w przeszłości

Pablo Picasso jest fenomenem artystycznym w sztuce XX wieku z racji bogactwa i różnorodności swojego dorobku. Jako kubista jest jednym z najbardziej radykalnych artystów awangardy europejskiej. Z drugiej strony cała jego twórczość jest inspirowana dziełami dawnych mistrzów. Na wykładzie poznamy

Styl secesji początkowo nie był dobrze w Polsce przyjmowany, Karol Irzykowski pisał wręcz: „kto budował w stylu secesji, musiał być przez to samo socjalistą, anarchistą, ateistą, apostatą”. Główni klienci architektów, czyli burżuazja i bogaci fabrykanci preferowali budynki w stylu eklektycznym,