Wydarzenia

Jan Popławski, specjalista chorób wewnętrznych i nerwowych, „zaraził się” pasją kolekcjonerską w Petersburgu, gdzie przez wiele lat prowadził praktykę lekarską. W kręgu jego zainteresowań znalazło się dawne malarstwo europejskie, w szczególności sztuka niderlandzka. Po śmierci Popławskiego w 1935 r. Muzeum Narodowe w Warszawie pozyskało

Dwie niezwykle podobne martwe natury kwiatowe, namalowane około 1675 r. przez Andreasa Stecha, znajdują się dziś w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego i Staedtische Kunstsammlungen w Augsburgu. Obrazy powstały w okresie współpracy gdańskiego malarza z botanikiem Jacobem Breynem. Szczegółowa analiza tych dzieł pozwala dostrzec pomiędzy

Biuro Wystaw Artystycznych serdecznie zaprasza w sobotę i niedzielę 15 i 16 września do Hali nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach na wystawę ze zbiorów  BWA  pt. NATURA & KULTURA zorganizowaną w ramach 41. Święta

Marina Abramović (ur. 1946) jest przedstawicielką body art. Znana jest ze spektakularnych performansów. Body art jest to kierunek w sztuce, w którym ciało artysty traktowane jest przez niego samego jako miejsce działań performatywnych. Artysta body artu zamiast płótna, farby, pędzla używa własnego ciała.

Począwszy od czasów renesansu słynące cudami obrazy i figury otaczane były wotami. Składano je wraz z prośbą o wstawiennictwo lub jako podziękowanie za doznaną łaskę. Wota mogły mieć formę obrazów, metalowych plakiet lub woskowych rzeźb. Zachowane zabytki, sytuowane na pograniczu sztuki wysokiej i kultury

Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty plastyczne pt. Z BLISKA I Z DALEKA w dniach 18 lipca – Z BLISKA – planowane wyjście w plener do Parku Miejskiego – w godz. 11.00 – 13.00 26

OGRODY NOWOŻYTNE

Dążenie do wiernego odtwarzania natury było jedną z najważniejszych idei sztuki epoki renesansu. Udoskonalano też sztukę zakładania ogrodów. Renesansowe założenia ogrodowe charakteryzowały się osiowością i geometryzacją przestrzeni. Stosowano reguły matematyczne i perspektywę linearną – natura ogrodów współistniała ze sztuką. Podstawowymi

GOTYCKIE MADONNY

Piękne Madonny to rzeźbiarskie przedstawienia Marii z Dzieciątkiem powstałe na przełomie XIV i XV w. Należą one do dzieł reprezentujących gotyk międzynarodowy. Omawiane figury cechuje idealizacja twarzy Marii, esowate wygięcie sylwetki i dekoracyjne, kaskadowe fałdy szat. W relacji matki i syna podkreślona jest czułość.

Sport w sztuce

Sport pojawił się w sztuce już w starożytności. Olimpijscy zawodnicy prężyli swoje muskuły na antycznych wazach i mozaikach. W czasach nowożytnych w poszczególnych częściach Europy modne były inne „dyscypliny”. Holendrzy chętnie spędzali wolny czas na ślizgawkach, grając w ijskolfa – protoplastę współczesnego hokeja. Polacy

Średniowieczne postrzeganie świata roślin i zwierząt może być dla nas zaskakujące. Wierzono w ich niezwykłą moc, przypisywano im znaczenie symboliczne. Średniowieczne ogrody też mogłyby stanowić dla nas spore zaskoczenie – wiele roślin wyglądało inaczej niż dziś. Ogrody w średniowieczu rzadko