Wykaz „plenerów” od 1976 r.

WYKAZ PLENERÓW I ICH UCZESTNIKÓW ORAZ WYSTAW POPLENEROWYCH

1976 – I Wojewódzki Plener Malarski – „ Piękno skierniewickiej ziemi” – Wycześniak ’ 76

Janina Pol – II Nagroda za zestaw 6 prac; Jolanta Latkowska – Romaniuk – III Nagroda za zestaw 5 prac i wyróżnienie; Alina Kowalow – Ignatowska; Henryk Kozakiewicz – wyróżnienie; Elżbieta – wyróżnienie; Maria Sobolewska – wyróżnienie; Wojciech Tomaszewski – wyróżnienie; Krystyna Warecka – wyróżnienie; Józef Wasiołek – wyróżnienie; Ewa Latkowska – Żychska – wyróżnienie; Danuta Iwanicka – I nagroda za zestaw 5 prac i wyróżnienie

1977 – Wystawa poplenerowa – Wycześniak ‘ 76
– II Wojewódzki Plener Malarski – „ Człowiek i jego praca ” – Wycześniak ’ 77

Wanda Kamińska – Wójcik – I Nagroda; Anna Mikke – II Nagroda za zestaw prac; Jolanta Latkowska – Romaniuk III Nagroda za zestaw prac; Ewa Latkowska – Żychska – III Nagroda za zestaw prac; Krystyna Bieniek; Anna Brokowska; Bojana Hristowa – Leźnicka; Maria Wollenberg Kluza; Maria Kostrzewska – Baron- wyrożnienie za zestaw prac; Jerzy Koziełło; Zofia Mróz – wyróżnienie; Elżbieta Niekraś; Wanda Nagrabiecka; Anna Pincel – Piątkowska; Maria Sobolewska; Ewa Sosnowska; Wojciech Tomaszewski – wyróżnienie za zestaw prac; Józef Wiesiołek; Alicja Wiśniewska; Stanisław Wójcik- wyróżnienie za zestaw prac.

1978 – Wystawa poplenerowa II Woj. Pleneru – Wycześniak ’ 77
– III Wojewódzki Plener Malarski – „ Kartka do albumu” – Wycześniak ’ 78

Wanda Wójcik – I Nagroda; Krystyna Łoboda- II Nagroda; Krystyna Bieniek – III Nagroda; Anna Brokowska – wyróżnienie; Piotr Komincz- wyróżnienie; Wojciech Tomaszewski; Elżbieta Niekraś – wyróżnienie; Barbara Brylska – wyrożnienie; Lena Makowska – wyróżnienie; Stefan Brandt; Ryszard Brylski; Barbara Herman – Toch; Jerzy Koziełło; Barbara Lechner; Wanda Nagrabiecka; Anna Pincel – Piatkowska; Maria Sobolewska; Karol Zieliński; Krystyna Warecka; Maria Wollenberg – Kluza; Stanisław Wójcik; Franciszek Kubiak

1979 – Wystawa poplenerowa – III Woj. Pleneru – Wycześniak ’ 78
– IV Wojewódzki Plener Malarski – Wycześniak ’ 79

Paweł Lasik – I Nagroda za zestaw prac; Stanisław Wójcik – II Nagroda za zestaw prac; Krystyna Bieniek- III Nagroda za zestaw prac; Wanda Kamińska – Wó jcik- III Nagroda za zestaw prac; Ewa Latkowska – Żychska- wyróżnienie; Barbara Cuper – Zbierska- wyróżnienie; Krystyna Warecka – wyróżnienie; Maria Niedbajlik – wyróżnienie; Anna Brokowska; Zofia Kołakowska; Jerzy Koziełło; Bogusław Michał Lenczewski; Jan Leśniak; Lena Makowska; Ryszrd Maliszewski; Zofia Mróz; Henryka Netzel; Elżbieta Niekraś; Maria Niewiadomska; Gruijca Lazarewic; Irena Ozimkowicz; Jolanta Latkowska – Romaniuk; Maria Sobolewska; Wojciech Rutkowski; Małgorzata Stopczyńska; Wojciech Tomaszewski; Ejieta Rejment – Zawadzka .

1980 – Wystawa poplenerowa – IV Woj. Plener  Wycześniak ’ 79
– V Plener – Nieborów ’ 80 „ Zabytki województwa skierniewickiego”

Marek Cąpała – I Nagroda; Ewa Latkowska – Żychska – II nagroda; Jolanta Latkowska – Romaniuk – III Nagroda; Kazimierz Pomagalski – wyróżnienie; Barbara Brylska – wyróżnienie; Wojciech Tomaszewski – wyróżnienie; Ryszard Brylski; Wojciech Rutkowsk i; Maria Ziabka – Lasik; Cezariusz Kabat; Adelaida i Urlich Eidchorn; Pawel Lasik; Maria Wollenberg- Kluza; Małgorzata Stopczyńska; Krystyna Bieniek; Krystyna Warecka; Anna Brokowska; Henryka Netzel; Elżbieta Niekraś; Barbara Cuper – Zbierska; Maria Sobolewska; Maria Niedbajlik; Irena Ozimkowicz; Zofia Kołakowska; Józef Wiesiołek.

1981 – Wystawa poplenerowa V Pleneru – Nieborów ’ 80
– VI Plener Rochna’ 81

Sławomir Iwański; Jadwiga Iwańska; Maria Sobolewska; Elżbieta Niekraś; Wojciech Tomaszewski; Krystyna Warecka; Barbara Cuper – Zbierska; Maria Niedbajlik; Maria Lasik; Wojciech Rutkowski; Marek Capała; Barbara Brylska; Ryszard Brylski; Ewa Latkowska – Żychska; Jolanta Latkowska – Romaniuk; Kazimierz Pomagalski; Cezariusz Kabat; Maria Kostrzewska – Baron.

1982 – Wystawa poplenerowa – Rochna ’ 81
– VII Wojewódzki Plener Malarski – Wycześniak ’ 82

Paweł Lasik – I nagroda; Barbara Brylska – II Nagroda; Cezariusz Kabat – III Nagroda; Włodzimierz Warulik – wyróżnienie; Kazimierz Kędzia; Ryszard Ptaszyński – wyróżnienie; Barbara Cuper – Zbierska – wyróżnienie; Zbigniew Stasik – wyróżnienie; Stanisław Wójcik; Sławomir Iwański; Krystyna Warecka; Wanda Wójcik; Marek Cąpała; Paweł Kędzia – wyróżnienie; Maria Sobolewska; Jolanta Latkowska – Romaniuk; Maria Niedbajlik; Jadwiga Iwańska; Wojciech Rutkowski; Maria Kostrzewska – Baron; Wojciech Tomaszewski; Ewa Latkowska- Żychska; Ryszard Brylski; Eberhardt Ditzch; Urlich Fischer. PLENER RZEŻBIARSKI ?

1983 – Wystawa poplenerowa – Wycześniak ‘ 82
– VIII Wojewódzki Plener Malarski – Wycześniak’ 83

Włodzimierz Warulik – II Nagroda; Barbara Cuper – Zbierska – II Nagroda; Stanisław Wójcik – II Nagroda i wyróżnienie; Maria Niedbajlik – wyrożnienie; Paweł Lasik – wyróżnienie; Ryszard Ptaszyński – wyróżnienie; Liliana Borenowska – Ziemka – wyróżnienie; Zygmunt Ziemka – I Nagroda za pracę o tematyce wojskowej; Wojciech Tomaszewski – II Nagroda za pracę o tematyce wojskowej; Stanisława Pietrzak – Krupińska- III Nagroda za pracę o tematyce wojskowej , Wanda Wójcik; Zbigniew Stasik; Krystyna Bieniek; Anna Brokowska; Bogdan Winkiel; Jolanta Latkowska- Romamniuk; Elżbieta Niekraś; Maria Najdek; Jerzy Kowalski; Maria Sobolewska; Cezariusz Kabat; Krystyna Warecka; Marek Cąpała; Marek Sadowski; Zdzisława Dziedzic; Bożena Fibik – Beim; Wojciech Rutkowski; Zbigniew Osiński; Rainer Schumacher .

1984 – Wystawa poplenerowa – Wycześniak’ 83
– IX Wojewódzki Plener Malarski – Wycześniak ’ 84

1985 – Wystawa poplenerowa – Wycześniak ’ 84
– X Wojewódzki Plener Malarski – Wycześniak ’ 85

1986 – Wystawa poplenerowa – Wycześniak ‘ 85
– XI Wojewódzki Plener Malarski – Nieborów ‘ 86

1987 – Wystawa poplenerowa – Nieborów ’ 86
– XII Wojewódzki Plener Malarski – Wycześniak’ 87

1988 – Wystawa poplenerowa – Wycześniak’ 87
– XIII Wojewódzki Plener Malarski – Kamion ’ 88’ „Szlakiem Chełmońskiego”

1989 – Wystawa poplenerowa – Kamion’ 88
– b e z  p l e n e r u

1990 – XIV Wojewódzki Plener Malarski „10 lat Polski – 10 lat „ SOLIDARNOŚCI”

1991 – b e z  p l e n e r u

1992 – b e z  p l e n e r u

1993 – b e z  p l e n e r u

1994 – b e z  p l e n e r u

1995 – XV Wojewódzki Plener Malarski – Joachimów – Mogiły ’ 95
– Europejski Rok Ochrony Przyrody – EUROP’ 95 przy współpracy z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i z ZarządemBolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Marek Sadowski; Piotr Kondrad; Karol Grabowski; Wanda Wójcik; Maria Najdek; Wojciech Rutkowski; Tymoteusz Lekler; Franciszek Maśluszczak; Barbara Guzik – Olszyńska; Renata Bulicz , Anna Wojtunik; Zdzisław Walter; Jan Opaliński; Krzysztof Tomaszewski; Wojciech Górski; Aleksiej Timkow; Władimir Sosznikow

1996 – Wystawa Poplenerowa – Joachimów – Mogiły ’ 95
– XVI Wojewódzki Plener Malarski – Myczkowce ’ 96

Włodzimierz Warulik; Marek Sadowski; Barbara Olszyńska; Teresa Panasiuk; Lucyna Skrzelińska; Tymoteusz Lekler; Maria Najdek; Wanda Wójcik; Ewa Kubeł – Zielińska; Maciej Pieńkowski; Jan Krusche; Olgierd Pikiewicz; Tymoteusz Lekler

1997 – Wystawa poplenerowa – Myczkowce ’ 96
– XVII Wojewódzki Plener Malarski – Rybitwy ‘ 97

Marek Sadowski; Włodzimierz Warulik; Ewa Kubeł – Zielińska, Wiesław Maciejewski, Zdzisław Walter; Tatiana Pytkowska , Jan Krusche; Maciej Pieńkowski , Nina Deredos; Anna Wojtunik; Andrzej Deredos; Tymoteusz Lekler; Olgierd Pikiewicz.

1998 – Wystawa Poplenerowa – Rybitwy ‘ 97
XVIII – Wojewódzki Plener Malarski – Krasnobród ‘ 98

Maciej Pieńkowski; Marek Cąpała; Maria Najdek; Olgierd Pikiewicz; Włodzimierz Warulik Dariusz Fiet; Ajdyn Łazimow; Tatiana Pytkowska; Jan Krusche; Istvan Burai; Andras Mathe; Wiesław Maciejewski; Zdzisław Walter; Nina Deredos, Marek Sadowski, Przemysław Stachowski, Anna Orlińska, Andrzej Orliński, Wanda Wójcik, Andrzej Deredos; Tymoteusz Lekler; Anna Wojtunik;

1999 – Wystawa poplenerowa – Krasnobród ‘ 98
– XIX Plener Malarski – Poddąbie ’ 99

Marek Sadowski; Wanda Wojcik; Olga Jagielińska; Ajdyn Łazimow; Elżbieta Zajączkowska; Tatiana Pytkowska; Wiesław Maciejewski; Zdzisław Walter; Tymoteusz Lekler; Anna Wojtunik; Włodzimierz Warulik; Maria Najdek; Marek Capała; Olgierd Pikiewicz; Jan Krusche Ewa Herbik; Marek Herbik.

2000 – Wystawa poplenerowa – Poddąbie ’ 99
– b e z  p l e n e r u

2001 – b e z  p l e n e r u

2002 – b e z  p l e n e r u

2003 – b e z  p l e n e r u

2004 – b e z  p l e n e r u

2005 – b e z  p l e n e r u

2006 – b e z  p l e n e r u

2007 – Wystawa poplenerowa – Skierniewice ’07

– XX Międzynarodowy Plener Malarski i Fotograficzny – Skierniewice

Marek Cąpała, Karol Grabowski, Piotr Kondrad, Małgorzata Kowalewska-Zagórska, Aleksandra Kozioł, Monika Krzesiak, Anna Liwenko, Monika Pakuła, Józef Panfil, Kamilla Pijankowska, Halina Płuciennik, Anna Pokora, Jolanta Romaniuk-Latkowska, Marek Sadowski, Zdzisław Walter, Jurij Zilinski.